Terapia Gestalt

spotkanie

 
W swojej pracy wykorzystuję głównie podejście nazywane Psychoterapią Gestalt. Twórcami tej modalności byli: Fritz Perls, jego żona Laura Perls i Paul Goodman.  Praktyka Terapii Gestalt wyłoniła się jako synteza wielu koncepcji filozoficznych -obejmujących między innymi: psychoanalizę interpersonalną, fenomenologię, egzystencjalizm, pracę z ciałem,  psychologię postaci, holizm, teorię pola, buddyzm zen, psychodramę , teatr  eksperymentalny oraz współczesną fizykę. Psychoterapia Gestalt jest  podróżą w głąb siebie w autentycznej i szczerej relacji między klientem i terapeutą. Kontakt terapeutyczny otwiera klienta na całościowe doświadczanie siebie Tu i Teraz – na wgląd we własne uczucia, emocje,  myśli , odczucia w ciele i wyobrażenia względem siebie i świata, które często wynikają z  tzw. ‘niedokończonych spraw’ z przeszłości. Relacja terapeutyczna jest więc okazją do zaakceptowania  siebie takim jakim się jest  i domknięcia spraw z przeszłości. 
 
ROZMOWA
 
Tylko wtedy możliwe jest dokonanie zmian- ku poprawie jakości swojego życia. Zmiany te dotyczą  wymiaru zmysłowego, emocjonalnego, intelektualnego, społecznego i duchowego. Terapia to czas na odkrywanie własnego twórczego potencjału i weryfikację tych postaw , które utrudniają rozpoznawanie i zaspokajanie własnych potrzeb rozwojowych. To czas poznawania swojej niepowtarzalności i sprawczości. Terapia Gestalt faworyzuje odpowiedzialność za swoje wybory i swoje uniki oraz pracę w takim tempie i na takim poziomie jaki jest odpowiedni dla klienta w danym czasie. Serge Ginger w swojej książce ‘Gestalt sztuka kontaktu’- napisał: To terapeuta daje mi poczucie bezpieczeństwa, wspomaga mnie swoją techniką i wyposażeniem, ale odkrywa- jednocześnie ze mną- moje osobliwości, i stara się je respektować, podobnie jak skrupulatnie respektuje program wyprawy, który sam sobie na dzisiaj wyznaczyłem. To ja ustalam codzienną marszrutę, on mi jedynie towarzyszy, nie narzucając mi swojego tempa ani swojej trasy. Jednak to on zapewnia bezpieczeństwo, może więc odmówić wyprawy zbyt niebezpiecznej lub przedwczesnej.
 
zmiana