Rebirthing

oddech
 
Rebirthing jest relaksacją oddechową polegającą na świadomym, pogłębionym, rytmicznym i połączonym oddychaniu. Głęboki wdech jest wykonywany  intencjonalnie a wydech jest spontaniczny i nie wymuszony. Sztuka świadomego oddechu pozwala klientowi doświadczyć napięć obecnych w ciele, które wynikają ze stłumionych traum –szczególnie traumy porodowej i traum wczesnego dzieciństwa.
 
świadomość
 
Utrzymywanie stłumienia wzmaga stres w ciele i umyśle. Wymaga także stałego dostarczania energii, co w końcowym efekcie prowadzi do zmęczenia i choroby. Poprzez doświadczenie całej gamy emocji Tu i Teraz –tych niemiłych szczególnie- uwalniamy (wyzwalamy) tkwiącą w nich energię osiągając stan zdrowej świadomości wzmagającej naszą zdolność do pełniejszego cieszenia się własnym życiem i życiem z innymi.
 
integracja