Oferta

Konsultacja psychoterapeutyczna– to jednorazowe spotkanie z terapeutą mające na celu określenie tła trudności lub konkretnego problemu oraz wybranie odpowiedniej formy pomocy. Konsultacja może zakończyć się zawarciem kontraktu terapeutycznego oraz ustaleniem częstotliwości i długości spotkań a także formy płatności i formy odwoływania sesji.

Psychoterapia indywidualna– to cykl indywidualnych spotkań z terapeutą -zorientowanych na pracę w obszarze trudności, dyskomfortu i cierpienia. Sesje terapeutyczne odbywają się raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie w uzgodnionym wcześniej czasie. Czas trwania sesji- 60 min. Czas trwania terapii zależy od indywidualnych potrzeb i rodzaju doświadczanego problemu.
– krótkoterminowa– to cykl spotkań mających na celu poszukiwanie optymalnego rozwiązania dla konkretnego problemu w stosunkowo krótkim czasie. Psychoterapia krótkoterminowa trwa od 10-20 sesji w systemie cotygodniowym lub raz na dwa tygodnie i opiera się głównie na wykorzystaniu zasobów i możliwości klienta czyli jego zalet i mocnych stron.
– długoterminowa– to cykl spotkań sprzyjających całościowemu przepracowaniu określonych problemów i urazów psychicznych sięgając do odległych w czasie źródeł. Ten rodzaj terapii umożliwia zgłębienie obszarów deficytowych wpływających na życiowe wybory i usprawnienie funkcjonowania jednostki w relacjach międzyludzkich. Psychoterapia długoterminowa może trwać nawet kilka lat. Sesje terapeutyczne odbywają się raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie.

Psychoterapia par-to spotkanie dwojga osób w relacji z terapeutą, w celu uświadomienia sobie własnych potrzeb w związku i obszarów nieporozumień. Daje możliwość rozwiązania konfliktu poprzez poszukiwanie porozumienia akceptowalnego dla obu stron. Psychoterapia par obejmuje zwykle 5-10 sesji z częstotliwością co 1 lub 2 tygodnie.

 

Zapraszam Cię na spotkanie

 

Jeśli doświadczasz

 

 • ciągłych porażek w realizacji celów osobistych i zawodowych
 • trudności w relacjach rodzinnych i partnerskich
 • straty w relacjach (żałoba, porzucenie, rozwód)
 • stanów depresyjnych (utraty sensu życia, bezsilności i pustki wewnętrznej)
 • nieśmiałości i wycofania w grupie społecznej
 • stanów lękowych, fobii, ataków paniki, natręctw myślowych
 • bezsenności lub koszmarów sennych
 • dolegliwości psychosomatycznych ( np. alergie, reumatyzm, bóle głowy…)
 • braku wiary w siebie i niskiej samooceny
 • problemu z zajściem w ciążę, chorób kobiecych
 • poczucia wypalenie zawodowego, mobbingu w miejscu pracy
 • silnych emocji i uczuć, z którymi sobie nie radzisz
 • trudności w odkrywaniu własnych potrzeb
 • uzależnień
 • trudności w podejmowaniu decyzji
 • zaburzeń odżywiania
 • samotności
 • trudności w edukacji i w twórczym modelowaniu życia

ale chcesz i pragniesz być kreatorem swojego życia poprzez

 

 • bycie otwartym/ otwartą na zmianę i rozwój
 • bycie uczciwym/ uczciwą wobec siebie
 • uczenie się rozpoznawania własnych potrzeb
 • uczenie się zaspokajania własnych potrzeb tak by nie szkodzić innym
 • bycie gotowym/gotową do eksperymentowania, by napotkać nowe sytuacje
 • poszerzanie swojej samoświadomości i niezależności
 • doświadczanie własnej mocy, pełniejszego korzystania z własnego potencjału twórczego
 • akceptowanie siebie tu i teraz
 • bycie odpowiedzialnym/odpowiedzialną za zmiany w swoim życiu
 • redukowanie dolegliwości psychosomatycznych
 • lepszą znajomość swoich uczuć i akceptowanie ich bez względu na ich intensywność
 • pogłębienie intuicji
 • cieszenie się życiem jakie jest
 • rozwijanie zdolności do samo-współczucia
 • domykanie niedokończonych spraw z przeszłości
 • zwiększenie motywacji do samo-edukacji i eksploracji świata
 • korzystanie z fenomenu myśli twórczej, mocy wybaczania i uzdrawiającego oddechu
 • lepszy kontakt z własnym ciałem
 • poszerzenie osobistej wolność i pogłębianie rozwoju duchowego
 • ponowne odkrywanie własnej siły życiowej i woli działania
 • uzyskanie stanu równowagi i harmonii wewnętrznej