O Mnie

002

Ukończyłam czteroletnie studia z psychoterapii Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie posiadającym akredytację European Association of Psychotherapy, European Association for Gestalt Therapy oraz Forge (International Federation of Gestalt Training Organisations). W latach 2011-2013 uzyskałam certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt, The European Certificate of Psychotherapy, a także The European Certificate of Gestalt Psychotherapy. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Z wykształcenia jestem także biologiem-ekologiem , filologiem języka angielskiego oraz dyplomowaną rebirtherką.

Uczestniczyłam w wielu treningach rozwoju osobistego w nurcie Gestalt-prowadzonych przez tak wspaniałych ludzi jak -między innymi: Anne Aillaud, Peter Schulthess , Jacek Pierzchała, Tomasz Rebeta i Magda Zaleska-Stolzman. Brałam udział w wielu konferencjach i seminariach naukowych Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt między innymi: ‘Psychoterapia Gestalt-jednostka, grupa, społeczeństwo’ ; 11-th Conference of European Association for Gestalt Therapy-‘The heART of connecting co-creating individuals and communities’; IV konferencja naukowa PTPG ‘POMIĘDZY-WŚRÓD-RAZEM’; seminarium prowadzonym przez Jana Roubala ‘Psychopatologia-perspektywa relacyjnej psychoterapii Gestalt’ (praca z pacjentem doświadczającym depresji, żałoby i myśli samobójczych). Szkoliłam się też w innych modalnościach pracy terapeutycznej uczestnicząc między innymi: w konferencji z psychoanalizy ‘Unikalność Pacjenta A Standardy Postepowania W Terapii. Co Mówi O Tym Psychoterapia i Psychoanaliza?’, treningach i warsztatach terapii zorientowanej na proces, warsztatach asertywności, ustawieniach hellingerowskich, kursach bioenergoterapii, zajęciach terapeutycznych ukierunkowanych na pracę z ciałem w oparciu o technikę Alexandra, pulsing, refleksoterapię i techniki oddechowe (rebirthing). Odbyłam również 6-tygodniowy staż psychiatryczny w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy. W roku 2014 r ukończyłam zaawansowane szkolenie w zakresie procesu SOUL BODY FUSION (harmonizującego pole energetyczne klienta na poziomie kwantowym ). Modalność ta została  opracowana przez Jonette Crowley z centrum Kreatywnej Świadomości w Denver USA. W roku 2015 zostałam aktywną przedstawicielką Center for Creative Consciousness   oraz  certyfikowaną przez Jonette Crowley  nauczycielką Soul Body Fusion uprawnioną do nauczania tego procesu  i certyfikowania absolwentów przeprowadzonych przeze mnie  szkoleń. W roku 2017 uzyskałam dyplom ukończenia szkolenia w zakresie Recall Healingu (poziom I-II-III) u dr Gilberta Ranaud. Recall Healing jest metodą uzdrawiania należącą do nurtu psychobiologii i polega na odkrywaniu nieuświadomionych konfliktów emocjonalnych będących przyczyną chorób. Równie cennym uzupełnieniem mojej dotychczasowej wiedzy psychoterapeutycznej są też moje odkrywcze doświadczenia w zakresie synchronizacji kwantowej i uzdrawiania negatywnych emocji. W roku 2018 uzyskałam certyfikat ukończenia warsztatów prowadzonych przez Dr. Franka. J Kinslowa ‘Sztuka i nauka osiągania szczęścia ‘.

W pracy z klientem prowadzę psychoterapię długoterminową, krótkoterminową, psychoterapię par i udzielam konsultacji. Swoją pracę psychoterapeutyczną stale superwizuję. W pracy przestrzegam Deklaracji Strasburskiej oraz Kodeksu Etycznego Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt. Pracuję w nurcie psychologii humanistycznej, który zakłada, że człowiek ma ‘własny potencjał rozwoju’ .Co więcej człowiek będąc z natury dobrym -ma inklinację do uwalniania się spod kontroli zewnętrznej i uaktualniania swoich potencjalnych możliwości. Proces ten to bogata droga rozwoju na polu świadomościowym w wielu wymiarach ludzkiej aktywności. To droga ‘aktualizacji pomysłu na siebie’.

W swoim holistycznym podejściu do człowieka –niestrudzenie zgłębiam poziomy jego świadomości , zasoby wewnętrznej mądrości i rozliczne talenty intuicyjne, które niejednokrotnie przekraczają granice logicznie (linearnie) nastawionego umysłu. Szczególnie interesuję się kreatywną fantazją , wyobrażeniami, asocjacjami, wizualizacją, malowaniem intuicyjnym, psychodramą i snem w psychoterapii oraz ich wpływem na rozwój świadomości klienta (mój artykuł zatytułowany ‘Praca ze snem w psychoterapii Gestalt a rozwój świadomości klienta- Studium teoretyczno-empiryczne’ ukazał się w czasopiśmie Gestalt 1,2/2011 oraz 1,2/2012). Pracuję również w obszarach doświadczeń prenatalnych klienta ( trauma porodowa, prenatalna i okołoporodowa więź z matką, osobowość matki i jej reakcje psychofizyczne dotyczące porodu). W mojej pracy terapeutycznej chętnie stosuję też Rebirthing oraz metodę Soul Body Fusion – szczególnie w terapii głębokich traum i w otwieraniu klienta na odczucia z własnego ciała.